[DWAC] D.World - Các khu vực, châu lục

-5%
 [ENGLISH] 11 countries in South East Asia | D.World 2 | DWAD  [ENGLISH] 11 countries in South East Asia | D.World 2 | DWAD
380,000₫ 400,000₫
-13%
 [KÈM ATLAS] 7 Quốc gia Châu Âu & EU | D.World 4 | DWAC  [KÈM ATLAS] 7 Quốc gia Châu Âu & EU | D.World 4 | DWAC
490,000₫ 560,000₫
-5%
 [KÈM ATLAS] Khu vực Đông Nam Á - ASEAN | D.World 2 | DWAC  [KÈM ATLAS] Khu vực Đông Nam Á - ASEAN | D.World 2 | DWAC
380,000₫ 400,000₫
-10%
 Các Quốc Gia Châu Âu  Các Quốc Gia Châu Âu
360,000₫ 400,000₫

Các Quốc Gia Châu Âu

360,000₫ 400,000₫

-10%
 Các quốc gia Châu Âu | D.World 4 | DWAC  Các quốc gia Châu Âu | D.World 4 | DWAC
360,000₫ 400,000₫
-10%
 Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)  Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)
360,000₫ 400,000₫
-10%
 Khu vực Đông Nam Á- ASEAN | D.World 2 | DWAA  Khu vực Đông Nam Á- ASEAN | D.World 2 | DWAA
360,000₫ 400,000₫

Nhóm sản phẩm này hướng tới trẻ 6-9 tuổi. Mỗi bộ sản phẩm mô tả về một khu vực địa lý, kinh tế, xã hội và 6-8 quốc gia nổi bật trong khu vực.

Mỗi bộ sản phẩm hướng tới cung cấp thông tin chung về khu vực/ châu lục, về các liên kết kinh tế, xã hội, về từng quốc gia thành viên nổi bật. Mỗi quốc gia cũng nổi bật với các thông tin đặc trưng, thông tin thú vị, hoạt động liên quan và phần kể chuyện liên kết cũng như hoạt động thủ công sáng tạo để trẻ yêu thích và ghi nhớ thông tin về quốc gia, khu vực tốt hơn. 

Mỗi bộ sản phẩm D.World hướng tới giải pháp thời gian chất lượng bên con trong khoảng 30 ngày, mỗi ngày 15-30 phút. Thông qua đó, ba mẹ có thể hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng ở trẻ, đồng thời có cơ hội gắn kết chất lượng, quan sát con.