D.World - Các khu vực, châu lục

-10%
 Bộ cơ bản - D.World Các Quốc gia Châu Âu  Bộ cơ bản - D.World Các Quốc gia Châu Âu
360,000₫ 400,000₫
-10%
 Bộ cơ bản - D.World Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)  Bộ cơ bản - D.World Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)
360,000₫ 400,000₫
-10%
 Các Quốc Gia Châu Âu  Các Quốc Gia Châu Âu
360,000₫ 400,000₫

Các Quốc Gia Châu Âu

360,000₫ 400,000₫

-10%
 Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)  Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)
360,000₫ 400,000₫
-10%
 Giấy P màu - D.World Các Quốc gia Châu Âu  Giấy P màu - D.World Các Quốc gia Châu Âu
360,000₫ 400,000₫
-11%
 Kèm Atlas Thế giới - D.World Các Quốc gia Châu Âu  Kèm Atlas Thế giới - D.World Các Quốc gia Châu Âu
500,000₫ 560,000₫
-10%
 Kèm giấy P màu - D.World Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)  Kèm giấy P màu - D.World Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)
360,000₫ 400,000₫
-10%
 Southeast Asian countries English  Southeast Asian countries English
360,000₫ 400,000₫

Nhóm sản phẩm này hướng tới trẻ 6-9 tuổi. Mỗi bộ sản phẩm mô tả về một khu vực địa lý, kinh tế, xã hội và 6-8 quốc gia nổi bật trong khu vực.

Mỗi bộ sản phẩm hướng tới cung cấp thông tin chung về khu vực/ châu lục, về các liên kết kinh tế, xã hội, về từng quốc gia thành viên nổi bật. Mỗi quốc gia cũng nổi bật với các thông tin đặc trưng, thông tin thú vị, hoạt động liên quan và phần kể chuyện liên kết cũng như hoạt động thủ công sáng tạo để trẻ yêu thích và ghi nhớ thông tin về quốc gia, khu vực tốt hơn. 

Mỗi bộ sản phẩm D.World hướng tới giải pháp thời gian chất lượng bên con trong khoảng 30 ngày, mỗi ngày 15-30 phút. Thông qua đó, ba mẹ có thể hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng ở trẻ, đồng thời có cơ hội gắn kết chất lượng, quan sát con.