Các hoạt động tại TRẠM NỤ CƯỜI - Smiley Hub

TRẠM NỤ CƯỜI là không gian thư viện kết hợp với các hoạt động thủ công sáng tạo cho bé và gia đình. Đồng thời, Trạm cũng kết hợp cùng với đối tác là Trung tâm Tiếng anh giao tiếp trẻ  em theo phương pháp Grapeseed- True Colors. 

Dưới đây là hình ảnh các hoạt động do Trạm tổ chức/ phối hợp với các đối tác uy tín để tổ chức tại địa điểm của Trạm: 

 

Lịch các hoạt động diễn ra trong Tháng 12/2023 và Tháng 1/2024: 

Phí tham gia từng hoạt động và các ưu đãi đặc biệt của Trạm Nụ Cười