Đội ngũ sáng lập Smiley

Đội ngũ Smiley gồm những người làm giáo dục, theo đuổi 1 mong ước về 1 nền tảng giáo dục tại gia đình vững mạnh. Đó là các  thầy cô giáo Montessori, những chuyên gia về giáo dục sớm, chuyên gia tâm lý, sức khỏe, dinh dưỡng, bác sĩ mong muốn chia sẻ và hỗ trợ các ba mẹ trong quá trình nuôi dạy lên những em bé khỏe mạnh, hạnh phúc, tự lập, tự do.

Cùng gặp gỡ thành viên sáng lập chúng tôi: