Đối tác, Khách hàng tin cậy

Mạng lưới đối tác và khách hàng của Smiley gồm các Hiệp hội, tổ chức giáo dục, trường học uy tín gồm có: 

Một số hình ảnh hoạt động của chúng tôi: 

Hội chợ đồ cũ (FLEA market) cho trẻ tại Ngôi nhà trẻ thơ Khai Tâm

 

Phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Montessori thế giới (IMC 29th) tại Thái Lan

 

D.World được bạn bè thế giới và các chuyên gia giáo dục Montessori yêu thích

Sản phẩm D.World được trưng bày tại Hội nghị Montessori Thế giới (IMC 29th)