L.O.V.E - Giá trị của yêu thương

Giá trị cốt lõi của Smiley xoay quanh chữ L.O.V.E - tình yêu thương

Bởi tình yêu thương vô điều kiện giữa ba mẹ với con trẻ
Bởi tình yêu thương với trẻ em Việt Nam
Chúng tôi đặt tình yêu ấy vào mỗi sản phẩm và hoạt động mà mình thực hiện và cam kết với các giá trị cốt lõi này. 

Love

Dịch vụ của chúng tôi xuất phát từ tình yêu thương với những đứa trẻ- thế hệ tương lai của đất nước và tình yêu với những giá trị văn hóa được gây dựng trong gia đình. Bên cạnh đó, chúng tôi thấu hiểu và  khao khát đồng hành cùng các bậc ba mẹ trẻ trên hành trình nuôi dạy thế hệ trẻ.

Observe

Quan sát là cách giúp chúng tôi hoàn thiện giải pháp của mình và cũng là phương thức hành động chúng tôi muốn truyền tải đến những bậc cha mẹ tại Smiley.vn để hiểu mình và hiểu con hơn

Value

Chúng tôi kiến tạo giá trị lâu bền trong gia đình và trong những em bé Tự lập - Nhân ái - Hạnh phúc. Mọi hoạt động đều hướng tới giá trị cho cộng đồng, xã hội, môi trường.

Experiential 

Học tập, kết nối từ những trải nghiệm vui vẻ, chất lượng bên nhau là giá trị chúng tôi muốn mang đến cho các dịch vụ tại Smiley.vn