Cần biết gì về đứa trẻ của bạn | Sách Montessori VMEF

SKU: MB008
-17% 250,000₫ 300,000₫

Mô tả

Tựa sách này là một trong những nguồn tham khảo của các khóa “Montessori Core Principles” của AMI. Khóa đào tạo về các nguyên tắc cốt lõi của giáo dục Montessori trong từng giai đoạn phát triển của con người, từ khi sinh ra cho đến cuối đời. 
 
Trong quyển sách này vốn có triển vọng hỗ trợ rất nhiều cho việc phổ biến và làm cho mọi người hiểu rõ công trình của tôi, người đọc sẽ không chỉ đơn thuần tìm ra những bài học về các ý tưởng và sự diễn giải của tôi về tâm hồn của trẻ thơ mà họ sẽ thấy những cố gắng lớn lao của ông để nối kết những tư tưởng của tôi với tâm trí của quần chúng, thông qua tầm nhìn thông suốt của một nhà tâm lý.

Sản phẩm liên quan

 Cần biết gì về đứa trẻ của bạn | Sách Montessori VMEF
 Cần biết gì về đứa trẻ của bạn | Sách Montessori VMEF