Hình thành Con người | Sách Montessori | VMEF

SKU: MB03
-17% 250,000₫ 300,000₫

Mô tả

Hình Thành Con Người, cùng với Giáo Dục và Hòa Bình, là hai trong những cuốn sách cuối cùng được xuất bản trong lúc bà M. Montessori còn sống. Hình Thành Con Người được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Ý vào năm 1949 và được dịch ra tiếng Anh năm 1955,  ba năm sau khi bà qua đời. Đây là một tập sách được biên soạn từ nhiều bài khảo luận riêng biệt được trình bày ra trong ba phần.

Tập sách này bao gồm nhiều đề tài rộng lớn và phản ánh niềm đam mê đã nảy sinh và kiến thức được thu thập qua nhiều thập kỷ hoạt động với tính cách là đại diện cho trẻ em của bà. Định kiến là chủ đề chính yếu và xuyên suốt. Phần 1 và 2 liên quan đến việc xử lý các định kiến trong giáo dục và sự hiểu biết cua người lớn về trẻ thơ. Cả hai phần đầu này gần như cũng mang tính tự vấn và triết lý. Phần 3 bàn đến sự học chữ và công việc với đứa trẻ nhỏ.

Montessori luận bàn về những thành kiến của người lớn đối với trẻ em và, điều này tác động như thế nào lên toàn thể nhân loại. Bà mời gọi độc giả quan sát bản chất của tuổi thơ để có được sự thấu hiều về “các điều kiện của con người sống trong xã hội hiện đại”. Bà nói về quyền năng ẩn tàng và bí mật của trẻ em, một hình thái “đặc trưng của thời thơ  ấu vốn chưa từng được nhìn nhận”

Thành công của các ngôi trường của bà không phải là do áp đặt một phương pháp giáo dục, mà là do cởi mở tâm hồn để học hỏi từ trẻ thơ. “Cái tư duy xã hội của chúng ta không nắm bắt được cái ý tưởng rằng chúng ta có thể nhận được sự trợ giúp từ đứa trẻ, rằng trẻ thơ có thể cho chúng ta một ánh sáng, một bài học, một viễn kiến mới và một giải pháp cho những nan đề không thể giải quyết.”

Vì thế vai trò của người lớn được mô tả là vai trò học hỏi và hỗ trợ. Montessori cho rằng vai trò của người thầy là “kích thích mối quan tâm thích thú hơn là chỉ giảng dạy.”  Bà nhắc lại sự quan sát trước đó của bà rằng “đứa trẻ tự kiến tạo bản thân nó.” Bà nói về người thầy nội tại trong mỗi đứa trẻ và cho rằng khi người lớn công nhận điều này thì họ có thể  vui hưởng “cái đặc ân và sự may mắn được trở thành người trợ tá và nô bộc trung thành của trẻ thơ, bằng cách trợ giúp nó với sự cộng tác của chúng ta............”

Sản phẩm liên quan

 Hình thành Con người | Sách Montessori | VMEF