Khám phá trẻ thơ | Sách Montessori VMEF

SKU: MB010
-11% 235,000₫ 265,000₫

Mô tả

...Có một phần trong tâm hồn trẻ thơ vẫn luôn ẩn tàng nhưng phải được biết rõ. Với tinh thần hy sinh và lòng nhiệt thành, chúng ta phải đi tìm những kẻ du hành đến những miền đất xa lạ, xẻ núi dời non trong cuộc truy tìm mỏ vàng đang bị giấu kín. Đó là điều mà người lớn phải làm, nếu muốn tìm ra cái nhân tố chưa được biết đến, đang ẩn tàng thật sâu trong tâm hồn trẻ thơ. Đây là một công việc lao động mà tất cả mọi người phải chia sẻ, gánh vác, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, hay địa vị xã hội, bởi vì mục đích của nó là đem đến một nhân tố thiết yếu cho sự tiến bộ về mặt đạo đức của loài người... 

Maria Montessori (1870-1952) là một nhà giáo dục lỗi lạc của nhân loại trong thời cận đại. Sinh trưởng trong vùng Ancona của Italia, bà tốt nghiệp trường Dược năm 1896 và trở thành vị nữ bác sĩ y khoa đầu tiên của quốc gia này. Những quan sát của bà về trẻ thơ khi hành nghề y đã giúp bà phân tích tinh tường phương cách học hỏi của chúng. Bà viết sách về giáo dục trẻ em và về hệ thống giáo dục mà bà đã khai triển. Bà thực hiện nhiều khóa huấn luyện cho các giáo viên tại Tây Ba Nha, Ấn Độ, Anh và Hà Lan.

Mục lục: 

Chương 1. Việc ứng dụng khoa học vào nhà trường
Chương 2. Lịch sử các phương pháp                     
Chương 3. Các phương pháp dạy trong Ngôi Nhà của Trẻ Thơ       
Chương 4. Thiên nhiên trong giáo dục                  
Chương 5. Giáo dục trong vận động                     
Chương 6. Học cụ để phát triển                             
Chương 7. Bài tập                                                  
Chương 8. Phân biệt bằng thị giác và thính giác   
Chương 9. Khái quát hóa về sự huấn luyện các giác quan    
Chương 10. Người thầy                                         
Chương 11. Kĩ thuật hướng dẫn bài tập                
Chương 12. Nhận xét về thành kiến                      
Chương 13. Hướng thượng                                   
Chương 14. Chữ viết                                             
Chương 15. Cơ chế viết chữ                                  
Chương 16. Đọc                                                    
Chương 17. Nói                                                     
Chương 18. Dạy cách đếm và nhập môn số học
Chương 19. Những triển khai trong số học           
Chương 20. Vẽ và nghệ thuật biểu hiện                
Chương 21. Nhập môn âm nhạc                            
Chương 22. Giáo dục tín ngưỡng tâm linh            
Chương 23. Kỉ luật trong Ngôi Nhà của Trẻ Thơ  
Chương 24. Kết luận và cảm tưởng                      
Chương 25. Cỗ xe chiến thắng                              
Chương 26. Cấp độ và trình tự trong việc trình bày học cụ  

 

Sản phẩm liên quan

 Khám phá trẻ thơ | Sách Montessori VMEF